Adatvédelmi szabályzat

Amennyiben Ön meglátogatja a https://hu.kaizen.com/ honlapot és használja a honlap egyes funkcióit, illetve felveszi a kapcsolatot a Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal („KAIZEN™” vagy „Adatkezelő”) szükségessé válik, hogy a KAIZEN™ kezelje az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztatóban információt talál arra vonatkozóan, hogy 

- Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban,

- milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük az Ön személyes adatait, 

- kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő személye, elérhetőségei, EU-n kívüli adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak kezelője

Kaizen Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 2335 Taksony, Parti utca 17.

Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:

Bessenyey Balázs Jákó ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk, hogy a honlappal kapcsolatban a KAIZEN™ közösen kezeli az Ön személyes adatait a Kaizen Institute Consulting Group-al. A közös adatkezelői megállapodás lényege, hogy Önt az adatkezelésről elsősorban a KAIZEN™ tájékoztatja és Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsősorban a KAIZEN™ felé gyakorolhatja. A Svájcban található Kaizen Institute Consulting Group részére történő adattovábbítás megfelelő garanciája az, hogy a 2000/518/EK sz. határozatban a Bizottság megállapította, hogy Svájcot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

2. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

2.1. Ha Ön kapcsolatba lép velünk a honlapon, szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik, oldalunkról szakmai ábrákat tölt le vagy hírlevelünkre feliratkozik

Miért kezeljük az Ön adatait?

A https://hu.kaizen.com/ honlap működésével kapcsolatban kezeljük az Ön egyes adatait, különösen ha Ön a honlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik, oldalunkról szakmai ábrákat tölt le vagy hírlevelünkre feliratkozik.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.

Milyen adatokat kezelünk?

Név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), képviselt cég, beosztás

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Ameddig Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, de legfeljebb 8 évig.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a fenti célokkal kapcsolatban a Kaizen Institute Consulting Group részére továbbítjuk.

2.2. Felnőttképzési szerződés megkötése, teljesítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Miért kezeljük az Ön adatait?

Amennyiben Ön valamely képzésünkre jelentkezik és a képzésen részt is vesz, az alábbi célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

- a képzéssel kapcsolatos adminisztráció,

- a Felnőttképzési tv-ben előírt nyilvántartási– és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban Fktv.) 21. § alapján, az abban előírt körben kezeljük, tehát az Ön adatait jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük. Másrészt a képzésünk adminisztrációjával összefüggésben kezeljük.

Köteles Ön megadni az adatait?

Személyes adatait a Fktv. 21. §-a alapján köteles megadni. Amennyiben személyes adatait nem adja meg, úgy nem tudunk Önnel felnőttképzési szerződést kötni és nem tud részt venni a képzésünkön.

A Fktv. alapján a következő személyes adatokat: viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail cím.

Milyen adatokat kezelünk?

− Személyazonosító adatok (viselt név, születési név, születés helye, születés ideje, neme, anyja neve, állampolgárság), oktatási azonosító

− Lakhatásra utaló, illetve kapcsolattartási adatok (lakcím, magyarországi tartózkodást igazoló jogcím, illetve a tartózkodásra jogosító okmány száma nem magyar állampolgár esetén, e-mail cím)

− Tanulmányokra utaló adatok (legmagasabb iskolai végzettség)

− Pozíció (munkáltató, beosztás)

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Fenti adatait a Fktv-ben előírt a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a fenti célokkal kapcsolatban az alábbi személyek felé továbbíthatjuk:

- Kaizen Institute Consulting Group részére (név, pozíció, e-mail cím)

- Képzések ellenőrzését végző hatóság

- Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer 

2.3. További adatkezelések, cookie-k

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kaizen Institute Consulting Group

- biztosítja, hogy a honlapot bárminemű személyes információ rendelkezésre bocsájtása nélkül használhatja, amennyiben nem jelentkezik képzésre vagy nem küld üzenetet a honlapon keresztül

- honlapján biztosítja az IP címek névtelenítését: a szerver elküldi ugyan gépének a teljes IP címét a Google szerverére, az azonban tárolás előtt levág belőle, így azonosításra alkalmatlanná teszi

További információ: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

- a honlapon cookie-kat alkalmaz

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Ön a böngészőjében letilthatja a cookie-k használatát, ekkor azonban lehetséges, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját használni.

További információ: https://hu.kaizen.com/cookie-policy.html

- a honlapon Google Analytics-t használ, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) web analízis szolgáltatása.

- Google Analytics adatgyűjtésének kikapcsolásával kapcsolatban az alábbi linken talál információkat:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

- Linkek közösségi oldalakra: honlapunkon találhat linkeket, melyek különböző közösségi oldalakra mutatnak, melyekre rákattintva az adatvédelem már az adott közösségi oldal felelőssége.

A Kaizen Institute Consluting Group részéről Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:

Gunnar Groetschel

Technology Advancement Global Support Unit

Bahnhofplatz, CH-6300 Zug

3. Milyen jogi vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

3.1. Hozzáférés:

Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat

3.2. Helyesbítés:

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.

3.3. Korlátozás:

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben

- vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,

- már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

3.4. Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

3.5. Tiltakozás:

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.

3.6. Törlés:

Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha

- a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,

- Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,

- jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.

3.7. Adathordozhatóság:

Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy megkérjen bennünket, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.

3.8. Panasz:

Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

arrow up