Adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben Ön meglátogatja a https://hu.kaizen.com/ honlapot és használja a honlap egyes funkcióit, illetve felveszi a kapcsolatot a KAIZEN Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal („KAIZEN” vagy „Adatkezelő”) szükségessé válik, hogy a KAIZEN kezelje az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztatóban információt talál arra vonatkozóan, hogy

-         Önnek milyen jogai vannak az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban,

-         milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük az Ön személyes adatait,

-         kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait.

1.       Az adatkezelő személye, elérhetőségei, EU-n kívüli adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak kezelője:

KAIZEN Institute Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 2335 Taksony, Parti utca 17.

Adatvédelmi kérdésekben a kapcsolattartó:

Bessenyey Balázs Jákó Ügyvezető Igazgató

Tájékoztatjuk, hogy a honlappal kapcsolatban a KAIZEN közösen kezeli az Ön személyes adatait a Kaizen Institute Consulting Group-al. A közös adatkezelői megállapodás lényege, hogy Önt az adatkezelésről elsősorban a KAIZEN tájékoztatja és Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsősorban a KAIZEN felé gyakorolhatja. A Svájcban található Kaizen Institute Consulting Group részére történő adattovábbítás megfelelő garanciája az, hogy a 2000/518/EK sz. határozatban a Bizottság megállapította, hogy Svájcot olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

2.       Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?

2.1.    Ha Ön kapcsolatba lép velünk a honlapon, képzésünkre jelentkezik

Miért kezeljük az Ön adatait?

A https://hu.kaizen.com/ honlap működésével kapcsolatban kezeljük az Ön egyes adatait, különösen ha Ön a honlapon keresztül kapcsolatba lép velünk vagy a honlapon keresztül jelentkezik képzésünkre.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot, képzésünkre regisztrálni Önt.

Milyen adatokat kezelünk?

Név, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), képviselt cég, beosztás

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Ameddig Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, de legfeljebb 1 évig, amennyiben Ön képzésünkön részt vesz vagy szerződéses kapcsolattartó lesz a Számviteli tv-ben előírt 8 + 1 éves megőrzési ideig

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Adatait a fenti célokkal kapcsolatban a Kaizen Institute Consulting Group részére továbbítjuk.

2.2.    További adatkezelések, cookie-k

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kaizen Institute Consulting Group

-         további adatokat is gyűjthet Önnel kapcsolatban a honlap használata során (pl. IP cím.),

-         a honlapon cookie-kat alkalmaz

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Ön a böngészőjében letilthatja a cookie-k használatát, ekkor azonban lehetséges, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját használni.

További információ: https://www.kaizen.com/cookie-policy.html

-         a honlapon Google Analytics-t használ, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) web analízis szolgáltatása.

A Kaizen Institute Consulting Group adatkezeléséről további információt itt találhat: https://www.kaizen.com/privacy-policy.html

3.       Milyen jogi vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

3.1.    Hozzáférés: Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat

3.2.    Helyesbítés: Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük.

3.3.    Korlátozás: Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben

-         vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

-         az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,

-         már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

3.4.    Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket.

3.5.    Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a jogos érdekünk. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében.

3.6.    Törlés: Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha

-         a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,

-         Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,

-         Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,

-         jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.

3.7.    Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy megkérjen bennünket, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsuk.

3.8.    Panasz: Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

Feliratkozom a hírlevélre

Kérem, gépelje be e-mail címét a feliratkozáshoz! A feliratkozás elküldésével elismeri, hogy az Adatvédelem fülön található Adatvédelmi tájékoztatónkat megismerte és elfogadja.

Kövessen minket!

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Kapcsolatfelvétel:

 
 
 
 
Üzenete elküldésével elismeri, hogy az Adatvédelem fülön található Adatvédelmi tájékoztatónkat megismerte és elfogadja.

Kapcsolat

KAIZEN Institute Hungary Kft.

2335 Taksony, Parti u. 17.

Levelezési cím: 1704 Budapest, Pf. 55.

Engedélyszám: E-000792/2014


Mobil:    +36 30 951 6326

               +36 30 952 3142


Tel.: +36 24 365 621

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations

 

Europe / Middle East / Africa

 

Bahnhofplatz

 

Zug 6300 Switzerland

 

Tel: +41 (0) 41 725 42 80

 

Fax: +41 (0) 41 725 42 89

 

Kaizen ügyfelek

Add as many pictures to the cell bellow
 phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client